18.11.11.

Ново доба / New age

Део немачког пропагандног плаката из априла 1943.
(обновљен)
Part of German propaganda poster  from April 1943
(repaired)